Tuesday, January 13, 2009

Valallians ska rädda kd?

Det har talats tyst om det i månader, men alla har känt till planerna. Nu har flera borgerliga ledarsidor lyft frågan till en mer offentlig debatt: Ska de borgerliga partierna bilda en vallallians för att rädda Kristdemokraterna kvar i riksdagen? PJ Anders Linder skrev till exempel om saken på svenskans ledarblogg häromdagen. Kristdemokraternas kräftgång i opinionsmätningarna, det är numera mer regel än undantag att de hamnar under fyraprocentsspärren, gör det nästan nödvändigt för regeringen att sjösätta en sådan allians. Man har inte råd att förlora 3 procent av väljarkåren. Inte i ett läge där det redan ser svårt ut för de borgerliga partierna.
Att moderaterna kan gå med på en sådan lösning förstår jag. Det skulle göra dem ännu mer etablerade som det "enda" riktigt seriösa borgerliga partiet, när de till och med måste hjälpa de andra att komma i i parlamentet. Hur centern och folkpartiet resonerar är en större gåta. Hur länge kan de sitta still i båten och se på medan deras väljarbas eroderar?

No comments: