Tuesday, November 30, 2010

Regeringens dubbla biståndsbudskap

I torsdags beslutade regeringen att dra in det så kallade budgetstödet till Zambia. Efter vad jag förstått fattades beslutet trots att Sida och ansvariga tjänstemän på UD och andra organisationer avrått från just ett sådant beslut. Motivet bakom beslutet är antagligen den zambiska korruptionsaffär som avslöjades 2009, som fick biståndsminister Gunilla Carlssonatt ifrågasätta grunderna i det svenska biståndet.
Sida, UD och de andra verksamma parterna i Zambia menade dock att det bästa sättet att minska korruptionen var att stanna kvar med budgetbiståndet, men att koppla det till hårdare krav på redovisning och öppenhet.
Det paradoxala är att samma regeringen som nu drog in stödet i sin budgetproposition från tidigare i höstas skriver om "dialog som ett arbetssätt som får en allt större roll i utvecklingssamarbetet. Regeringen skriver också att biståndet ska "vägledas av samarbetsländernas utvecklingsplaner" och talar vitt och brett om att det programbaserade biståndet måste öka. liksom mottagarländernas "ägarskap" av biståndet.
Men beslutet att dra åt kranarna till Zambia följer en konsekvent linje. 2008 gav Sverige budgetstöd till åtta länder. I dag ger man till fyra, Mali, Burkina Faso, Mocambique och Tanzania.
Det är möjligt att det är bra att dra in budgetstödet och slussa pengar via andra kanaler, men då kan man i alla fall begära att regeringen förklarar att det är en del av den förda politiken och att upparbetade samarbetsrelationer, dialog och ägarskap inte är så viktigt.

Wednesday, November 03, 2010

Vad får en SR-journalist göra?

I min roll som ordförande för Reportrar utan gränser var jag igår med i Studio Ett och kommenterade det faktum att P3 valt att stänga av en journalist som är medförfattare till den omtalade boken om Kungen. Sveriges Radios programdirektör Björn Löfdahl var också med i programmet och jag måste erkänna att jag fortfarande inte förstår hur de har resonerat. Han säger att journalisten blir avstängd för att hon inte berättat att hon är medförfattare, och då har SR inte kunnat försäkra sig om att arbetet sköts enligt public service-radions höga kvalitetskrav och man har inte kunnat göra en deal med henne om att dela med sig av eventuella scoop och avslöjanden.
Löfdahl verkar faktiskt tro att det arbete en av SR:s journalister utför i en bok är SR:s egendom, även om det utförts på journalistens fritid. Jag känner många radiojournalister som skrivit böcker samtidigt som de jobbat på SR och de har aldrig ställts inför några sådana krav. Flera av dem kontaktade mig också efter inslaget igår och var upprörda över dubbelheten i beskeden från SR.
Dessutom hade journalisten gjort klart med sina chefer om att göra research inför boken. Och det är väl i just det arbetet man gräver fram scoop och avslöjanden? Att hon nu också medverkat i författandet av boken kan inte göra en så stor skillnad att det motiverar en avstängning.
Jag upprepar: Det kan inte det.
Så varför blir frågan aktuellt just i det här fallet? Löfdahl intygar att det inte beror på att detta är en granskning av kungen, men det är svårt att dra någon annan slutsats efter att ha lyssnat till argumenten. P3-ledningen har förstått att det är en kontroversiell bok och då ändrar man sig.
Med detta sagt måste jag tillägga att jag inte på något sätt skriver detta som ett försvar av boken. Det kan mycket väl vara en illa gjord skvallerbok, eller också inte. Min poäng är att det inte är bra för journalistikens integritet om chefer på Sveriges Radio sänder ut signaler som gör hugade författarbegåvningar osäkra och rädda att förlora jobbet.