Sunday, January 12, 2014

En förskräckande tanke

Idag publicerar SvD en artikel av mig där jag kritiserar reglerna i det så kallade informationsanslaget i biståndet. Läs den gärna här. Det är egentligen en debatt som pågått i ett par år, men regeringen och allianspartierna har duckat för den ända sedan de nya begränsande reglerna infördes. Jag tror att skälet till detta var att det var den förra biståndsministern och hennes stab (vars kontrollbehov var väl känt för alla med minsta inblick i biståndspolitiken) hade lagt så mycket politisk prestige i den här frågan. Carlsson var flera gånger ute i debatten och försvarade beslutet att åsikter inte ska få förekomma i material som bekostats av medel från informationsanslaget.
En annan fråga som inte blivit riktigt utredd är hur Sida har hanterat de nya reglerna i praktiken. Har de en person på informationsenheten som sitter med rödpenna och granskar anslagen med utgångspunkt ifrån att projekten inte får innehålla vissa politiska åsikter?
Jag antar att det måste gå till så.
Alternativet är att självcensuren bland organisationerna blivit så stark att det inte behövs. Och det är nästan en ännu mera förskräckande tanke.

1 comment:

stettiner said...

Jag har sett Palestinagruppernas kunskapsbildning i Malmö, under den famösa Davis Cup demonstrationen. Självaste PG var där, han som för MPs räkning kämpade hårdnackat mot EUs militarisering. Det enda tillfället det var befogat med en EU armé var om den gick i krig mot Israel, ansåg han. Undar Hamas- och Hizbollahflaggor, med tillresta Blekingenazister i åhörarskaran lade han ut texten som hans organisation får miljontals statliga kronor för att förmedla. Därefter övergick man till attack mot apartheids lokala lakejer, den svenska polisen.

Vill Du ha ett annat exempel på svensk kunskapsbildning för mina skattepengar? PLOs Ashrawi, för övrigt mottagare av Palmecentrets (tror jag) fredspris, ger ut en tidskrift. Där står det, bl a, att judar mördar barn för att använda deras blod för bakning. Låter det bekant? Tidninen delfinansieras av Anna Lindhs Stiftelse….

Fler exempel på begäran…..