Thursday, August 28, 2014

Tveksam historieskrivning

Högerdebattören Fredrik Segerfeldt skriver på sin blogg om vänstervågen på 60- och 70-talen. Han menar att vänstervågen den gången ledde till höjda skatter, ifrågasättande av marknadsekonomin och vurm för diktaturer i Syd.

"Sverige var 1970 ett av världens rikaste länder, med den fjärde högsta levnadsstandarden i världen. När stormen lagt sig, i mitten av 1990-talet, var vi på plats 14. Socialismen förvandlade Sverige från Schweiz till Italien."

Det är en fascinerande historieskrivning. Jag har själv ofta förundrats över hur vänstern till vänster om socialdemokratin gör allt för att väva in 60- och 70-talen i ett nostalgiskt skimmer, som väl mest leder till att gårdagens vänster framstår som så mycket bättre än dagens.
Men hur var det egentligen med den där vänstervågen?
Hur många partier till vänster om socialdemokratin kom in i riksdagen? Inget enda, mer än det Vpk som redan fanns där. Och hur såg det ut i kommunerna? Knappast någon flodvåg av vänsterpartier. Om det var något som utmärkte den där perioden rent parlamentariskt var det uppkomsten av en massa lokala missnöjespartier (Kommunal rättvisa, Planskilda korsningspartier och Fram för kommunen är några exempel).
Hur gick det med regeringsmakten? Tja, socialdemokraterna vann visserligen valen på 60-talet, men 1973 blev det jämnt skägg i riksdagen och valen 1976 och 1979 vanns av borgerliga regeringar.
Så vilka segrar vann egentligen den där omtalade vänstern?
Segerfeldt köper helt vänsterns egen beskrivning av de där åren, och beskriver hur perioden från 1970 och ett halvt sekel framåt skulle vara en förlorad tid. Lustigt, för det är exakt samma period som mer progressiva krafter brukar beskriva som högerns årtionden. Med Reagan och Thatcher, avregleringar och marknadsliberaliseringar. Det var ju på 80-talet som de första stegen mot avreglering togs.
Så om det var något som förvandlade Sverige från Schweiz till Italien var det kanske just den politiken.


No comments: