Monday, June 18, 2007

Födelsedag i husarrest

Den 19 juni fyller Burmas demokratikämpe Aung San Suu Kyi 62 år. Hon firar sin födelsedag i husarrest i Rangoon, en arrest hon suttit i under större delen av de senaste 18 åren.
Och även om Suu Kyi är världens mest kända politiska fånge börjar juntans utnötningstaktik kanske fungera. 18 år är en så lång tid att folk börjar betrakta hennes frånvaro från offentligheten som ett "normalt" tillstånd.
Vreden över fångenskapen är inte lika stor i omvärlden som den har varit. Inne i Burma har militären tryckt ned demokratirörelsen och förpassat den till den politiska periferin.
En fri Aung San Suu Kyi skulle relativt snabbt ändra på den saken.

2 comments:

Kalle said...

NÅGOT FÖR SOCIALDEMOKRATER OCH ANDRA ATT FUNDERA ÖVER!!
Hur kan låginkomsttager ta och rösta på moderat politik?
Hur kan någon med sunt förnuft köpa att moderaterna är det nya arbetar partiet?
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på ett parti som struntar i de svagaste grupperna i samhället? Äldre, sjuka, arbetslösa
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på ett parti som inför förändringar inom arbetsmarknadspolitiken som innebär
- tvångsanslutning till a-kassan
- försämra a-kassan så att arbetslösa tvingas gå till socialen för att kunna klara av de allra nödvändigaste utgifterna
- ökat utanförskap
- segrering och utslagning i samhället
- att arbetslösa behandlas sämre än de som har begått ett brott och sitter i fängelse
- att man AMS/Af motarbetar och krossar människors liv, den arbetslöse har inget människovärde längre.
- att deltagarna i den nya jobb- och aktivitetsgarantin tvingas gå till socialen för att få pengar som tänker de allra nödvändigaste utgifterna
- slavlöner, låglönejobb
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på moderat politik där man börjar i fel ände för att få ner arbetslösheten i det här landet?
Hur kan någon med sunt förnuft sparka på de arbetslösa och ge dem skulden för att de har blivit långtidsarbetslösa?
Hur kan någon med sunt förnnuft rösta på en moderat politik som innebär att det svenska samhället slaktas.
De som röstade på moderaterna i riksdagsvalet förra året har bidragit till att vi arbetslösa har fått ett rent helvete! Att man som arbetslös fråntas sina mänskliga rättigheter, som arbetslös har du bara skyldigheter knappt några rättigheter alls (enligt handläggarna på af och moderaterna). Dessutom har en stor del av det svenska samhället en negativ inställning och attityd till oss arbetslösa som bidrar till att blir ännu svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen.

Hur kan någon med sunt förnuft rösta på ett parti som är känt för att bedriva en politik som endast gynnar dem själva., MYCKET SKA HA MER. Förändringsbenägenheten hos moderaterna och politikerna i Rosenbad är mer eller mindre obefintlig !
VI SOM HAR TVINGATS TILL EN ARBETSLÖSHET OCH NU ÄR LÅNGTIDSARBETSLÖSA SKA INTE STRAFFAS FÖR ATT DET SITTER IDIOTER I ROSENBAD OCH FATTAR BESLUT SOM ÄR ÅT HELVETE!
DET ÄR DAGS FÖR SOCIALDEMOKRATER OCH ÖVRIGA ATT INSE ATT NI HAR BLIVIT GRUNDLURADE AV MODERATERNA.
DEN BORGERLIGA REGERINGEN ÄR BRA PÅ ATT
1. VISA ETT HÅNFULLT FLIN I MEDIERNA
2. SKO SIG PÅ ANDRAS BEKOSTNAD
3. VISA ATT MAN INTE TÅL KRITIK
4. FÖLJA JANTELAGEN OCH TRYCKA NER SVENSKA FOLKET I SKOSKAFTET
5. ÖKA KLYFTORNA I DET SVENSKA SAMHÄLLET
6. SLAKTA DET SVENSKA SAMHÄLLET
7. MANIPULERA OCH DUPERA SVENSKA FOLKET
8. FRÅNTA MÄNNISKAN SINA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
9. BEDRIVA HÄXJAKT PÅ SVENSKA FOLKET

SOCIALDEMOKRATER MED FLERA ÄR PÅ TOK FÖR FLATA OCH MJÄKIGA I ERAT AGERANDE!!

Anonymous said...

Good brief and this enter helped me alot in my college assignement. Say thank you you as your information.