Thursday, March 27, 2008

En utmaning att leda Reportrar utan gränser

Igår utsågs jag till ordförande för Reportrar utan gränser, RUG. Mycket hedersamt och en stor utmaning. RUG arbetar med frågor som länge intresserat mig i min roll som journalist; yttrandefrihet och förtryck av oberoende journalistik. Det var därför omöjligt att säga nej till uppdraget när jag fick frågan, trots att alla som har småbarn och är mitt i yrkeslivet vet hur svårt det kan vara att få vardagen att gå ihop.
Under året kommer vi arbeta mycket med pressfriheten i Kina. OS närmar sig och det finns inga tecken på att den kinesiska regimen på något kvalitativt sätt har ändrat inställning till yttrandefriheten. Tvärtom har man beslutat att alla protester mot OS som arrangemang ska straffas med fängelse.
Vi kommer också arbeta vidare med kampanjen för att få David Isaac fri. Han sitter sedan sju år i fängelse i Eritrea och det svenska regeringen borde göra betydligt mer för att få honom fri.
Det och många andra frågor väntar mig och de andra i den nya styrelsen.
Vill ni veta mer om RUG kan ni kolla här.

1 comment:

Tobias Bengtsson said...

Gött brorsan.