Monday, March 31, 2008

Vad ska Lindberg göra?

Reportrar utan gränsers avslöjande att regimen i Kina inte tänker leva upp till sitt löfte att låta utländska journalister arbeta fritt under OS har slagit ned som en bomb.
Det dokument Reportrar utan gränser kommit över slår fast att lokala myndigheter ska göra allt för att leda journalisterna in på ämnen och nyheter som är ofarliga för regimen. Särskilda propagandaenheter ska utbilda allmänheten så att de kan ge ”rätt” svar på journalisternas frågor.
Hela strategin andas kontroll och begränsningar.
De flesta visste väl detta, men nu finns det svart på vitt.
Ett tungt avslöjande för de kinesiska OS-arrangörerna.
Och vad säger Internationella olympiska kommittén, IOK?
Sveriges representant Gunilla Lindberg lovar att kräva en förklaring av den kinesiska regimen. Det är bra, men vad ska IOK göra om Kina ändå inte lever upp till det löfte man avgav när man fick OS för sju år sedan? Ska IOK ställa in hela arrangemanget?
Självklart blir det inte så. Spelen blir av, hur mycket Kina än kränker de mänskliga rättigheterna. En bra bild av de moraliska dilemma IOK satte sig i när Kina fick spelen. IOK är nästan som gisslantaget av världens största diktatur. Alla frågor besvaras med att den olympiska rörelsen inte ska politiseras. Samtidigt är det just detta Kina gör.
Hur Lindberg och hennes kollegor än gör blir det fel.

1 comment:

därren said...

javascript:void(0)