Wednesday, May 10, 2006

Giddens kommer halvvägs

Den brittiske sociologen Anthony Giddens besökte Sverige i går. Sedan han publicerade Tredje vägen för sju år sedan har han etablerat sig som en av Europas ledande politiska tänkare, från att ha varit en av dess ledande forskare.
Det var ett rätt imponerande arrangemang, med Arenagruppen som koordinatörer. Giddens talade om globaliseringen, och menade att den inte orsakat alla de problem man vanligen förknippar med den. Fattigdomen beror snarare på den demografiska förändringar och den tekniska och sociala utvecklingen.
Vilken social modell? frågade han sedan retoriskt om kvällen ämne: den Europeiska sociala modellen.
Vilken social modell lämner 20 miljoner utan arbete?
Och så argumenterade han för att välfärdssystemen behöver reformeras, om än inte nedmonteras, för att passa en ny tid.
Giddens är skarp och klar i sin analys, men han verkar helt blind när det kommer till de traditionella sociala och ekonomiska skillnaderna. Han talade om den nya välfärdssjukan - övervikt - utan att nämna sambandet mellan klass och övervikt. Det är den traditionella arbetarklassen som i dag motionerar för lite. Fitness har blivit en statusgrej för de välbeställda. Han talade om allt vanligare mentalsjukdomar, utan att nämna att människor som känner att de saknar valmöjligheter är mer benägna att utveckla sådana sjukdomar. Den saken påpekade Joakim Palme i ett inlägg, utan att få något riktigt bra svar av Giddens.
Den engelske lorden förblir dock en av de intressantaste politiska tänkarna i vår tid. Vems ståndpunkter är egentligen helt invändningsfria?
Ni som missade seminariet kan köpa det som en ipod-fil från arenagruppen.

1 comment:

Anonymous said...

Your are Excellent. And so is your site! Keep up the good work. Bookmarked.
»