Tuesday, February 13, 2007

Ännu ett "rykande vapen"

Dagens ledare i New York Times skräder inte orden i sin kommentar till Bush-administrationens försök att knyta vapenfynd i Irak till Irans högsta politiska ledning. Tidningen skriver:

"How little this administration has learned from its failures is a constant source of amazement. It seems the bigger the failure, the less it learns."

Argumenten kring Irans inblandning i Irak (som är uppenbara på ett geopolitiskt plan) påminner mycket om Colin Powells klassiska kalkonbriefing inför FN:s säkerhetsråd i februari 2003. Den gången "bevisade" Bush-administrationen att Saddam hade fabriker som framställde massförstörelsevapen. Powells vittnesmål smulades i tusen bitar av Hans Blix några dagar senare, och några vapen har ännu inte hittats i Irak.

NY Times konstaterar krasst att Bush, om han verkligen vill få någon ordning på kaoset i Irak, måste sluta drömma om ännu ett regimskifte och börja förhandla med de politiska ledarna i Iran.

1 comment:

Staffan Landin said...

Förhoppningsvis kan det kanske bli något av ett positivt resultat av hela denna mordiska fiaskoregim, att USA lärt sig något och är mer uppmärksamt i fortsättnignen.

Time Magazin har på liknande sätt en dräpande kommentar om försöken att göra om svartmålningen av Irak, på Iran:

"The Pentagon vetted the briefing in Washington to ensure it was "absolutely accurate," Defense Secretary Robert Gates said on Feb. 2. But one day after the secretive PowerPoint presentation, U.S. Marine General Peter Pace, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, conceded he couldn't confirm that the Iranian government shipped the weapons to Iraq.

So the bad news was that the briefing wasn't absolutely accurate.

The good news: we found out before the invasion."