Thursday, March 01, 2007

Vem vann i Irak?

Tidskriften Foreign Policy ställer i sitt nya nummer en intressant fråga: Vem vann i Irak?
Alla koncentrerar sig idag på vem eller vad som förlorat i kriget: USA, stabiliteten i Mellan östern och så vidare.
Men varje krig har också vinnare. Deras lista är intressant, och totalt nedgörande för de som såg kriget som ett sätt att öka demokratin i regionen.

1. Iran – Allt mäktigare inne i Irak, arvfienden.
2. Moqtada al Sadr – En radikal islamist har blivit Iraks mäktigaste.
3. Al Qaeda – färre terrorister? Knappast.
4. Samuel Huntington – Kriget tycktes bekräfta hans tes om civilisationerna för att Bush tycktes tro på den.
5. Kina – som kunnat utmåla sig som ett globalt maktalternativ tilll USA.
6. Arabvärldens diktatorer – har de någonsin suttit säkrare?
7. Ojepriset – uppåt, uppåt.
8. FN – multilateralism framstår nu som den bästa vägen.
9. "Det gamla Europa" – som fick rätt i sin krigskritik.
10. Israel – vars ensidiga bild av säkerhet bidrog till kriget.

No comments: